For tilgjengelighet, se vår

 

Kalender

 

Utleiers Standardvilkår

(oppdatert per 31. januar 2011)

 

1. Bestilling og aksept av leievilkår

Bestillingen er bindende for begge parter. Ved første betaling (delbeløp, depositum eller eventuelt hele leiebeløpet) godtar leietaker de bestemmelser som gjelder for leieforholdet, herunder utleiers Standardvilkår.

Samtidig med første betaling skal kopi av pass for ansvarlig (betalende) leietaker oversendes per e-post til utleier.

2. Leieobjektet

Leieobjektet er spesifisert i det enkelte tilfelle ved utleiers bekreftelse på bestillingen.

3. Betaling av leiebeløpet

a) 50 % av det totale leiebeløpet (inkl evn strøm) skal betales umiddelbart etter bestillingen er bekreftet registrert. Betalingsinformasjon sendes i e-posten som bekrefter leieforholdet.

b) Restbeløpet skal være registrert innbetalt hos utleier senest 4 uker før ankomst. Dersom bestilling skjer senere enn 4 uker før ankomst må hele beløpet innbetales straks.

c) I tillegg til det totale leiebeløp skal det innbetales det depositum tilsvarende 50 % av det totale leiebeløp. Ikke belastet depositum skal betales tilbake til leietaker senest 14 dager etter avreise, evn på et senere tidspunkt dersom dette er nødvendig for å beregne det belastede beløp. Depositumet forfaller til betaling samtidig som Restbeløpet.

d) Dersom betalingsbetingelsene under a) til c) ovenfor ikke overholdes, vil dette av utleier kunne anses som avbestilling.

4. Avbestilling

Innbetalt leiebeløp refunderes ikke. Det anbefales å tegne egen avbestillingsforsikring ved et forsikringsselskap. Dersom leiebeløpet ikke innbetales innen avtalt frist, kan utleier kansellere leieforholdet.

Dersom det er formidlet transfer ifm ankomst/avreise, og leietaker ikke møter opp eller betaler for denne transfer direkte til sjåføren, vil manglende betaling for transfer kunne bli belastet innbetalt depositum i den grad utleier må dekke opp denne kostnaden overfor sjåføren. 

5. Leieperiode

Leieforholdet er tidsbestemt, og løper 1 uke om ikke annet er avtalt.

6. Tilbakelevering/klargjøring av leieobjektet ved avreise

Leieobjektet skal settes i samme stand som det var med ankomst. Rengjøring ved avreise utføres av utleier og er dekket, foruten for Inci Residence, av leiebeløpet. Ved avreise skal leiligheten være ryddet, oppvask satt i maskinen, brukt sengetøy/håndkler skal være brettet sammen og lagt samlet i poser ved utgangsdøren og søppel være tømt. I den grad dette ikke er gjort trekkes leietagers depositum med kr 1 000,-.

7. Antall personer

Det er ikke tillatt å innkvartere flere personer i leieobjektet enn det som er avtalt på forhånd.

8. Ettersyn/kontroll

Det vil bli foretatt ettersyn/kontroll etter hvert enkelt leieforhold. Dersom leieobjektet blir funnet dårlig ryddet/klargjort vil utgiftene vedrørende rydding/klargjøring bli belastet leietaker. Utleier forbeholder seg retten til å kunne inspisere leieobjektet til enhver tid.

9. Generell aktsomhetsplikt

Leietaker plikter å vise respekt for at han leier utleiers eiendom og plikter å behandle leiligheten på en slik måte at det ikke oppstår unødig slitasje/skader. Skader som leietaker, eller besøkende som har adgang, påfører leiligheten, plikter leietaker å erstatte. Dersom utleiers forsikring blir benyttet, plikter leietaker å betale egenandelen, samt de utgiftene som måtte oppstå i forbindelse med forsikringsskaden. Ta kontakt med oss dersom en skade skulle oppstå. Utgifter ifm påførte skader vil bli belastet innbetalt depositum. 

10. Lintøy

Det er puter, tepper (ikke tykk dyne), laken, putetrekk og håndkler til det antall personer som er oppgitt. Håndkler i leiligheten skal ikke benyttes på stranden.

11. Husdyr

Husdyr kan ikke medbringes.

12. Fremleie

Fremleie er ikke tillatt.

13. Forsikring

Utleier har tegnet en minsteforsikring for utleieobjektet. Det forutsettes at leietaker dekkes av sin egen (reise)forsikring.

14. Ordensregler

Leietaker forplikter seg til å følge de ordensregler som gjelder for eiendommen for øvrig.

15. Røyking

Det er ikke tillatt å røyke innendørs. Dersom det ved ettersyn/kontroll oppdages røyklukt kan leietaker bli belasted med utgifter ifm å male om leieobjektet samt rens av møbler og andre tekstiler.

16. Brensel/oppvarming

Leien inkluderer normalt forbruk av vann/strøm. Ved uforholdsmessig høyt forbruk kan leietaker bli belastet for økte utgifter utover det som anses dekket av leiebeløpet (ca kr 300,-). Ved langtidsleie kan det avtales at vann/strøm belastes ihht forbruk.

Av hensyn til miljøet og de høye utgiftene skal ikke aircondition stå på i rom hvor man ikke befinner seg, og om dagen vil det som oftest være tilstrekkelig å sette opp dører og vinduer slik at det skapes gjennomtrekk. Det forutsettes også at alt lys er slått av i rom man ikke befinner seg i.

 

17. Klager

Dersom det skulle oppstå situasjoner der leietaker mener det kan påvises mangler ved leieobjektet ved ankomst, ber vi om at det umiddelbart blir tatt kontakt direkte med RIPO HOMES (Tom Richard på telefon 0090 541 641 6000) og utleier. Eventuelle klager som ikke fremmes umiddelbart, blir ikke tatt til følge. Med mindre direkte mangler kan påvises, kan ikke leietaker kreve noen form for refusjon.

18. Langtidsleie

For leie av utleieobjektet for en lengre periode kan det avtales andre vilkår enn det som følger av disse Standardvilkår. Disse vilkår skal i såfall være inngått skriftlig mellom utleier og leietaker, hvor hver part sitter med en underskrevet kontrakt hver. 

19. Force Majeure

Utleier står ikke ansvarlig dersom oppholdet blir betydelig vanskeliggjort på grunn av omstendigheter som ligger utenfor utleiers kontroll (for eksempel dårlig vær, brudd på vann- og energitilførsel, streik, naturkatastrofer, terror, krig el.l.).

20. Konfliktløsning/lovvalg

Leieforholdet og disse Standardvilkår er underlagt norsk rett. Ved tvister vil Oslo tingrett anses å være avtalt verneting mellom partene.

 

 

 

* * *

 

For tilgjengelighet, se vår Kalender!

 

 

 

Tilleggstjenster

 

For at ferien din skal bli så behagelig som mulig kan vi tilby å arrangere følgende for deg:

 

a) Leiebil

Vi kan arrangere leiebil for deg. Leiebil koster fra EUR 20 per dag (litt avhengig av sesong og størrelse). Ved leie av bil for en uke inkluderer dette gratis transport til og fra flyplassen.

 

b) Transport fra/til flyplassen

Dersom du ikke ønsker leiebil under oppholdet kan vi arrangere at du blir hentet på flyplassen og kjørt direkte til leiligheten. Prisen for dette er fra EUR 60 per strekning og betales direkte til sjåføren ved ankomst ferieleiligheten.

 

c) Andre tilleggstjenester
Vaskehjelp under oppholdet, tips til utflukter/spisesteder etc? Dersom du har ønsker for ferien din er det bare å ta kontakt, så skal vi se hva vi klarer å få til: booking@alanya-holidayapartments.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2008
alanya-holidayapartments.com

 

Ferieleiligheter til leie i Alanya, Tyrkia

- Perlen på den Tyrkiske Riviera -