Vilkår

U t l e i e a v f e r i e b o l i g i A l a n y a

Vilkår som gjelder for leie

Med mindre noe annet er avtalt gjelder følgende vilkår og betingelser av 31. Januar 2011 for bestilling, betaling og leieforholdet:

 

 

 

1. Bestilling og aksept av leievilkår

 

Bestillingen er bindende for begge parter. Ved første betaling (delbeløp, depositum eller eventuelt hele leiebeløpet) godtar leietaker de bestemmelser som gjelder for leieforholdet, herunder utleiers Standardvilkår.

 

Samtidig med første betaling skal kopi av pass for ansvarlig (betalende) leietaker oversendes per e-post til utleier.

 

 

 

3. Betaling av leiebeløpet

 

a) 50 % av det totale leiebeløpet (inkl evn strøm) skal betales umiddelbart etter bestillingen er bekreftet registrert. Betalingsinformasjon sendes i e-posten som bekrefter leieforholdet.

 

b) Restbeløpet skal være registrert innbetalt hos utleier senest 4 uker før ankomst. Dersom bestilling skjer senere enn 4 uker før ankomst må hele beløpet innbetales straks.

 

c) I tillegg til det totale leiebeløp skal det innbetales det depositum tilsvarende 50 % av det totale leiebeløp. Ikke belastet depositum skal betales tilbake til leietaker senest 14 dager etter avreise, evn på et senere tidspunkt dersom dette er nødvendig for å beregne det belastede beløp. Depositumet forfaller til betaling samtidig som Restbeløpet.

 

d) Dersom betalingsbetingelsene under a) til c) ovenfor ikke overholdes, vil dette av utleier kunne anses som avbestilling.

 

 

4. Avbestilling

 

Innbetalt leiebeløp refunderes ikke. Det anbefales å tegne egen avbestillingsforsikring ved et forsikringsselskap. Dersom leiebeløpet ikke innbetales innen avtalt frist, kan utleier kansellere leieforholdet.

 

Dersom det er formidlet transfer ifm ankomst/avreise, og leietaker ikke møter opp eller betaler for denne transfer direkte til sjåføren, vil manglende betaling for transfer kunne bli belastet innbetalt depositum i den grad utleier må dekke opp denne kostnaden overfor sjåføren. 

 

 

5. Leieperiode

 

Leieforholdet er tidsbestemt, og løper 1 uke om ikke annet er avtalt.

 

 

6. Tilbakelevering/klargjøring av leieobjektet ved avreise

 

Leieobjektet skal settes i samme stand som det var med ankomst. Rengjøring ved avreise utføres av utleier og er dekket, foruten for Inci Residence, av leiebeløpet. Ved avreise skal leiligheten være ryddet, oppvask satt i maskinen, brukt sengetøy/håndkler skal være brettet sammen og lagt samlet i poser ved utgangsdøren og søppel være tømt. I den grad dette ikke er gjort trekkes leietagers depositum med kr 1 000,-.

 

 

* * *

 

Våre øvrige Standardvilkår som gjelder for leieforholdet kan du lese HER.

 

Alanya-Holiday Apartments (C) 2008